Cuộc sống

Chia sẽ những kiến thức về cuộc sống, những bài học về cuộc sống hay và ý nghĩa. Tổng hợp các ý nghĩa đã được đúc kết qua nhiều thế hệ để từ đó rút ra được những bài học hay để áp dụng trong cuộc đời sống xã hội hiện tại và trong kinh doanh khởi nghiệp của bạn.